En cas de baixa laboral a causa de malaltia o accident garanteix el suport econòmic, tant per als assalariats com per als treballadors per compte propi.
 
Amb la contractació de la garantia de baixa laboral, l’assegurat es garanteix una indemnització determinada, segons s’estipuli, quan es trobi en situació de baixa per malaltia o accident.

Aquesta prestació inclou tant els assalariats com no assalariats i els treballadors per compte propi, i correspon a una compensació complementària de fins al 95 % de la base salarial de la CASS o de la base salarial contractada.