Atorga el dret a residir de manera efectiva a andorra sense necessitat d’exercir cap activitat. Aquest permís de residència sense treball és pot obtenir de tres maneres diferents:

  • Residència sense activitat lucrativa
  • Residència per a professionals amb projecció internacional
  • Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu

Per poder obtenir aquest tipus de residència és necessari justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i una assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per a la persona sol·licitant i per a les persones al seu càrrec, o a càrrec del seu cònjuge o a la parella estable.